KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Strategie Rozwoju Gmin

Specjalizujemy się w opracowywaniu strategii rozwoju i planów rozwoju lokalnego dla samorządów oraz studiów wykonalności projektów ubiegających się o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej.

 

Strategia

Profesjonalnie opracowana strategia jest kluczem do rozwoju samorządu. Na podstawie dogłębnej diagnozy stawiamy jasne cele strategiczne (wykorzystując analizy PEST, SWOT i portfelowe), następnie opracowujemy strategię pod względem operacyjnym, funkcjonalnym i finansowym, kończąc opracowaniem wskaźników realizacji strategii. Efektem naszej pracy jest wsparcie dla kierownictwa samorządu przy podejmowaniu decyzji o wyborze wariantów rozwoju lokalnej społeczności.

 

Plan Rozwoju Lokalnego

To realizacyjna strona opracowanej przez nas strategii rozwoju, określająca nie tylko cele, ale też uwzględniająca konkretne zadania, terminy ich realizacji i źródła finansowania. Stwarza możliwość lepszego zaplanowania i wykorzystania funduszy, zwiększa możliwości inwestycyjne i efektywność przedsięwzięć. Dokładamy wszelkich starań, by planowane zadania miały charakter kompleksowy, długofalowy oraz odpowiadały potrzebom lokalnej społeczności. Podczas opracowywania Planu Rozwoju Lokalnego współpracujemy z najważniejszymi organizacjami społeczno-gospodarczymi na danym terenie.

 

Studium wykonalności

Wdrożenie planów strategicznych lub planów rozwoju lokalnego wymaga często przygotowania analiz, które dają odpowiedź na pytanie, czy proponowane przedsięwzięcia lub inwestycje są na tyle atrakcyjne, aby podejmować szczegółowe prace przygotowawcze. W tym celu przygotowujemy studium wykonalności. Dokument ten jest zwykle załącznikiem wymaganym podczas aplikowania o dofinansowanie z funduszy strukturalnych, musi więc spełniać określone wymogi formalne i merytoryczne, wymagające wysokich kompetencji i wszechstronnej wiedzy. Dlatego w ŁARR współpracują przy nim specjaliści z różnych dziedzin: od problematyki unijnej, analizy rynkowej i finansowej i technicznej oraz związanej z wpływem inwestycji na środowisko. Studium wykonalności to także ważne narzędzie zarządzania projektem, którego rzetelne przygotowanie pozwala uniknąć potencjalnych zagrożeń oraz optymalnie zaplanować zakres i charakter inwestycji.

 

 

KONTAKT

Izabela Witaszek

Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego

tel.: 42 664 37 94

fax: 42 664 37 50

email: i_witaszek[at]larr.lodz.pl

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.