KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
STRATEGIE ROZWOJU

Wydział ds. Jednostek Samorządu Terytorialnego zajmuje się przygotowywaniem dokumentów strategicznych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Narzędzia te są niezbędne w profesjonalnym zarządzaniu gminą, powiatem czy miastem wyznaczając kierunki ich rozwoju poprzez sformułowanie wizji, misji, celów strategicznych i taktycznych oraz sposobów ich realizacji z wykorzystaniem określonych środków i narzędzi. Tworzone przez nas dokumenty wskazują strategiczne kierunki rozwoju jednostki najbliższe kilkanaście lat oraz są spójne z innymi dokumentami strategicznymi wyższego rzędu.

 

Nasza oferta w tym zakresie obejmuje kompleksowe przygotowanie:

 • Strategii rozwoju JST

 • Wniosków o dofinansowanie

 • Biznes planów

 • Studiów wykonalności

 • Plany Rozwoju Lokalnego

 • Plany Rozwoju Miejskich Obszarów Funkcjonalnych.

 

Dla wszystkich zainteresowanych proponujemy atrakcyjne i indywidualnie dopasowane warunki współpracy.

 

Zrealizowane Strategie:

 1. Strategia Rozwoju Gminy Uniejów

 2. Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Warta

 3. Strategia Rozwoju Gminy Goszczanów

 4. Strategia Rozwoju Miasta Łęczyca

 5. Strategia Rozwoju Gminy Pęczniew

 6. Strategia Rozwoju Powiatu Zgierskiego

 7. Strategia Rozwoju Gminy Burzenin

 8. Strategia Rozwoju Gminy Brzeźnio

 9. Strategia Rozwoju Gminy Zapolice

 10. Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Poddębice

 11. Strategia Rozwoju Miasta Radomsko

 12. Strategia Rozwoju Gminy Cielądz

 13. Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Szadek

 14. Strategia Rozwoju Gminy Paradyż

 

Obecnie realizowane:

 1. Strategia Rozwoju Miasta Brzeziny

 2. Strategia Rozwoju Powiatu Brzezińskiego

 3. Strategia Rozwoju Gminy Widawa

 4. Strategia Rozwoju Powiatu Opoczyńskiego

 5. Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Dobra

 6. Plan Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola – Karsznice

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.