KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
System płatności zaliczek i refundacji przez BGK
2010-02-05

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że wypłaty zaliczek oraz refundacji
w nowym systemie płatności poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego odbywają się na bieżąco w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki oraz Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej. Zlecenia płatności w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka PARP zacznie składać w drugim tygodniu lutego br.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.