KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
„Szkoła Konkurencyjności Indesit” – wybór najkorzystniejszej oferty – język angielski
2010-06-07

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26; 90-002 Łódź – Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na „Przygotowanie i poprowadzenie cyklu szkoleń z angielskiego w ramach projektu „Szkoła Konkurencyjności Indesit”, realizowanego przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.”  zawiadamia w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1-4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) – dalej  Pzp., o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dokument Zawiadomienia do pobrania.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.