KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
„Szkoła Konkurencyjności Indesit” – wybór najkorzystniejszej oferty – księgowość
2010-06-07

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26; 90-002 Łódź – Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na „Przygotowanie i poprowadzenie cyklu szkoleń z księgowości w ramach projektu „Szkoła Konkurencyjności Indesit”, realizowanego przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.”, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dokument Zawiadomienia do pobrania.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.