KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Szkoła konkurencyjności Indesit

 Logotypy

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

 

Projekt „Szkoła konkurencyjności Indesit” jest realizowany przez ŁARR S.A. w okresie od czerwca 2010 r. do kwietnia 2011r.

W wyniku realizacji projektu nastąpi wzmocnienie poziomu umiejętności zawodowych co najmniej 117 pracowników Indesit Company Polska – czołowego producenta sprzętu AGD.

Pracownicy łódzkiej fabryki Indesit oraz Centrum Usług Księgowych biorą udział w profilowanych tematycznie i dostosowanych do charakteru ich pracy szkoleniach.

W ramach projektu:

  • przeszkolonych zostanie 117 osób,
  • odbędzie się blisko 800 godzin szkoleń.

Źródłem finansowania projektu jest dofinansowanie uzyskane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 8.8.1 oraz wkład własny Indesit Company Polska.

Napisany przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego wniosek o dofinansowanie projektu uzyskał najwyższą punktację spośród wszystkich wniosków złożonych w województwie łódzkim w tym samym konkursie (99,5 pkt. na 100 możliwych).

Plakat promocyjny

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.