KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Szkolenie – Poznaj swojego anioła
2010-09-16

16 września zapraszamy przedsiębiorców na bezpłatne szkolenia z cyklu „Poznaj swojego anioła” w Gdańsku. Aby zapisać się na szkolenia, wystarczy, że wypełnisz formularz zgłoszeniowy i odeślesz go na adres: training@eurofinance.com.pl lub nr faksu: +48 22 83 00 090.

O wszystkie szczegóły dotyczące szkolenia możesz zapytać się pod numerem: +48 22 83 01 310; +48 22 83 01 340 lub +48 609 124 124. 

 Nasze szkolenie obejmuje następujące tematy:
• Czym są fundusze typu seed capital, start-up capital?
• Jak jest geneza powstania business angels na polskim rynku. Jakie są ich cechy charakterystyczne.
• Anioły biznesu. Krzywa rozwoju inwestycji. Zakres i możliwości wsparcia dla biznesu. Motywy działania aniołów biznesu. Profil anioła biznesu w dojrzałych gospodarkach i Polsce. Charakterystyka i portret psychologiczny. Zasady prowadzenia rozmów z Aniołami Biznesu. Ocena profilu planowanej spółki portfelowej. Wkład Aniołów Biznesu w budowanie wartości spółki.
• Jak zabezpieczyć swój pomysł? Formy zabezpieczenia projektu i jego informacji. Ogłoszenia patentowe i wzory przemysłowe. Rola umowy o poufności i jej konsekwencje.
• Jak znaleźć inwestora? Jak przygotować ofertę inwestycyjną ze strony pomysłodawcy? Współpraca w zakresie przygotowania oferty inwestycyjnej. Stowarzyszenia Aniołów Biznesu.
• Możliwości weryfikacji poszczególnych etapów przedsięwzięcia. Etapy realizacji projektu. Potrzeby w zakresie informacji kluczowych dla projektu oraz ich weryfikacja.
• Dalsze ścieżki rozwoju. Pozyskanie finansowania ze środków Unii Europejskiej. Pozyskanie inwestora dodatkowego – projekty w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka.

Sprawdź również inne terminy szkoleń z cyklu „Poznaj swojego anioła” lub „Kapitał na rozwój” w Łodzi, Warszawie lub Gdańsku.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.