KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Szkolenie „Rozliczanie projektów unijnych – przygotowywanie wniosku o płatność w ramach PO KL”
2014-06-06

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu pt. „Rozliczanie projektów unijnych – przygotowywanie wniosku o płatność w ramach PO KL”, które odbędzie się 24 czerwca 2014 w godz. 9:00 – 16:00 w siedzibie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Szkolenie adresowane jest do beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jak również do osób zainteresowanych zdobyciem lub poszerzeniem swojej wiedzy i kwalifikacji w obszarze rozliczania projektu. Udział w szkoleniu zalecany jest przede wszystkim: koordynatorom projektów PO KL, specjalistom ds. finansowych w projektach PO KL, osobom sporządzającym Wnioski o Płatność oraz pracownikom służb finansowo-księgowych instytucji realizujących projekty PO KL.

Celem szkolenia jest przygotowanie beneficjentów do prawidłowego rozliczenia projektu realizowanego w ramach PO KL, za pomocą określonego wzoru Wniosku o Płatność i obowiązujących w tej materii zasad.

 

Szczegółowy program zajęć znajdziecie Państwo w załączniku.

 

Zajęcia poprowadzą pracownicy Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. posiadający wysoką wiedzę teoretyczną potwierdzoną wieloletnią praktyką w zakresie rozliczania projektów, a także opracowywania wniosków o dotacje.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu to 200,00 zł brutto płatne w dniu szkolenia.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do dnia 18.06.2014 r. włącznie. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 42 664 37 61 i adresem e-mail o_kwiatkowska@larr.lodz.pl

 

Serdecznie zapraszamy!

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.