KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Szkolenie: “Warunki wejścia na wybrane rynki zagraniczne oraz prawidłowe zawieranie transakcji handlowych, różnice kulturowe.” 20-21 września 2017 r. Hotel Ambasador Centrum Łodź.
2017-09-13

W imieniu Departamentu ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu/ warsztacie w ramach spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców MŚP z regionu łódzkiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie II.2.2 Promocja Gospodarcza Regionu, pt.

“Warunki wejścia na wybrane rynki zagraniczne oraz prawidłowe zawieranie transakcji handlowych, różnice kulturowe.”

 

Termin i miejsce: 20-21.09.2017 r. – Hotel Ambasador Centrum****

Al. Piłsudskiego 29, 90-307 Łódź

 

Celem szkolenia/ warsztatu w ramach spotkań informacyjnych jest przekazanie przedsiębiorcom (aktualnym i potencjalnym eksporterom) praktycznych informacji związanych z umiędzynarodawianiem działalności, połączonych z możliwością wykorzystania różnych form pomocy publicznej, w tym funduszy unijnych, dostępnych w nowej perspektywie w latach 2014 – 2020.

Korzyści z udziału w szkoleniu/warsztacie w ramach spotkania informacyjnego:

  • minimum 10 h zajęć prowadzonych przez zespół ekspertów – praktyków
  • komplet materiałów szkoleniowych
  • konsultacje indywidualne

W celu potwierdzenia udziału w szkoleniu/ warsztacie w ramach spotkania informacyjnego, prosimy o uzupełnienie i odesłanie załączonego formularza zgłoszenia.

 

Do pobrania:

Formularz zgłoszenia

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt.
 

Eurofinance Training Sp. z o.o.
tel.: 22 830 13 40;  tel. kom.: 609 124 124
e-mail: szkolenia@efszkolenia.pl;

http://www.efszkolenia.pl

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA/ WARSZTATU W RAMACH SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH

 

Celem szkoleń/ warsztatów w ramach spotkań informacyjnych, jest podniesienie poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności przedsiębiorców sektora MŚP z zakresu działalności eksportowej, od momentu badania potencjalnych rynków zagranicznych do momentu podpisania kontraktu handlowego i jego zabezpieczenia.

Termin: 20-21 września 2017 r.

Temat: Warunki wejścia na wybrane rynki zagraniczne oraz prawidłowe zawieranie transakcji handlowych, różnice kulturowe.

 

Zakres tematyczny:

  • warunki wejścia na wybrane rynki zagraniczne – charakterystyka rynku USA i Kanady
  • perspektywy handlowe na wybranych rynkach zagranicznych, uwarunkowania prawne eksportu usług i towarów na wybrane rynki
  • prawidłowe zawieranie transakcji eksportowych, umów handlowych w transakcjach eksportowych
  • różnice kulturowe, zachowania biznesowe w różnych częściach świata, struktury i główne elementy procesu komunikacji, zasady protokołu, dobre obyczaje i etykieta w biznesie
  • RPO WŁ na lata 2014-2020 w zakresie umiędzynaradawiania działalności przedsiębiorstw

 

Szkolenie/ warsztat w ramach spotkań informacyjnych prowadzone będzie przez zespół specjalistów – praktyków, do których należą m.in.: Justyna Regan (Balcerczyk), Ewa Krzykowska.

 

Harmonogram zajęć:

9.45-10.00        Rejestracja uczestników

10.00-12.00       I część zajęć

12.00-12.30      Przerwa

12.30-14.30       II część zajęć

14.30-15.00       Konsultacje indywidualne z ekspertami.

 

 

 

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.