KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Szkolenie z zakresu zasad ubiegania sie o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 POIG – 18.02.2013r.
2013-02-08

 

Regionalna Instytucja Finansująca Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają 
na spotkanie informacyjne poświęcone 
zasadom ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania

 

8.1 Wspieranie działalności  w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Termin: 18 lutego 2013 r.

Godz: 10:00 – 14:00

 

Miejsce: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź

  

Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia:

– jakie projekty mogą zostać dofinansowane w ramach działania 8.1 POIG,

– jakie podmioty uprawnione są do ubiegania się o dofinansowanie,

– zasady i wysokość dofinansowania,

– na co można uzyskać dofinansowanie i w jakiej wysokości,

– wydatki kwalifikowane i kategorie wydatków,

– zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy,

– procedura aplikacyjna,

– organizacja oceny projektów,

– kryteria oceny wniosków, formalne, merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne. 

  

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Rejestracja uczestników prowadzona będzie do dnia 14 lutego 2013 r. do godz.15:00

W celu zarejestrowania prosimy o przesłanie na adres: l_lis@larr.lodz.pl następujących informacji:

 

Imię

 

Nazwisko

 

Firma

 

telefon

 

Adres e-mail

 

 

Potwierdzenie terminu i miejsca szkolenia  przesłane zostanie do Uczestników szkolenia na wskazany przy rejestracji adres e-mail
w dniu 15 lutego 2013 r. do godz. 16:00

 

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z  Łukaszem Lisem  tel. (42) 664 37 92.

 

 

 

Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.