KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Szkolenie „Źródła finansowania i praktyczne aspekty aplikowania o fundusze na inwestycje ekologiczne” dla JST. 11 maja 2016 r. w ŁARR S.A.
2016-04-26

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego woj. Łódzkiego do udziału w szkoleniu na „Źródeł finansowania i aspekty aplikowania  o fundusze na inwestycje ekologiczne”. Szkolenie poprowadzi p. Artur Kawicki – ekspert Ministerstwa Środowiska, specjalista z zakresu ocen oddziaływania na środowisko projektów inwestycyjnych. Podczas szkolenia odbędą się również wystąpienia przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

 

Uczestnicy szkolenia poznają:

 

  • Praktyczne aspekty ubiegania się o środki na projekty związane z ochroną środowiska.
  • Aktualne możliwości pozyskania dofinansowania dla gmin w aspekcie zagadnień środowiskowych.
  • Informacje na temat stosowanych najbardziej aktualnych przepisów i dokumentów.
  • Praktyczne wskazówki, porady dotyczące wypełniania wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie

 

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu to 200,00 zł netto. Cena zawiera również poczęstunek . Rejestracja uczestników trwa do 8 maja 2016 r.

 

Prowadzący:

p. Artur Kawicki

Artur Kawicki jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę zawodową rozpoczął
na początku 2001 roku w Ministerstwie Środowiska, gdzie zajmował się problematyką ochrony środowiska w inwestycyjnym procesie budowlanym, Naturą 2000 oraz opiniowaniem wniosków o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. W ramach swoich obowiązków służbowych Artur Kawicki brał także udział w pracach legislacyjnych związanych przepisami w zakresie ocen oddziaływania na środowisko (Prawo ochrony środowiska, rozporządzenie w sprawie podziału przedsięwzięć, ustawa o ochronie przyrody). Jako ekspert przy Komisji Europejskiej negocjował warunki przyznawania dotacji europejskich na inwestycje infrastrukturalne i proekologiczne. Ponadto, jest on autorem wielu publikacji w międzynarodowej i krajowej prasie branżowej, w tym podręcznika „Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Komentarz ze wzorami dokumentów” oraz „Postępowania administracyjne w sprawach określonych ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”, wykładowcą, a także ekspertem Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki wodnej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundacji Wszechnicy Budowlanej
i dziennika „Rzeczpospolita”.

 

Formularze zgłoszeniowe przyjmują:

p. Aleksandra Witkowska a_witkowska@larr.lodz.p l, nr tel. 517210777

p. Artur Juszko a_juszko@larr.lodz.pl   nr tel. 42 208 92 38

 Do pobrania:

FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY-25.04.2016

PROGRAM SZKOLENIA

 

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.