KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Targi Automatyki i Technologii Przemysłowych WIN World of Industry – Part II
2012-02-16

Szanowni Państwo,

 

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Amabasady RP w Ankarze uprzejmie zaprasza firmy regionu do udziału w nadchodzących targach Automatyki i Technologii Przemysłowych WIN World of Industry – Part II, organizowanych w Stambule w dniach 29.03 – 01.04.2012 r.

 

Udział w targach branżowych w Turcji stanowi optymalną sposobność do zaprezentowania oferty produktowej, kooperacyjnej i/lub usługowej polskich podmiotów, nawiązania relacji handlowych lub bezpośredniej współpracy z firmami i instytucjami tureckimi, a za ich pośrednictwem  –  z firmami regionu działającymi w poszczególnych branżach.

 

Główne grupy tematyczne 2. części międzynarodowych targów WIN World of Industry 2012 – automatyka przemysłowa, technologie energo-elektryczne i elektroniczne, hydraulika i pneumatyka przemysłowa, logistyka materiałowa, odpowiadają kierunkom promocji zorientowanej na eksport innowacyjnych technologii produkcji przemysłowej oraz kreowanie szans rozwoju współpracy firm polskich i tureckich w realizacji przedsięwzięć na rynkach trzecich, m.in. budowy kompletnych obiektów przemysłowych „pod klucz”. Szczegółowe informacje dot. targów WIN World of Industry – Part II dostępne są ze strony http://www.win-fair.com/

 

Turcja to rynek, gdzie dynamiczny wzrost gospodarczy (8,9% w 2010 r., ok. 7,5% w 2011 r.) koncentruje się w sektorach wykorzystujących technologie zautomatyzowanej produkcji przemysłowej, takich jak branża motoryzacyjna (należąca, obok budownictwa, do „lokomotyw” tureckiej gospodarki). Szczególnie duże możliwości zbytu lub nawiązania współpracy kreuje rozwój tureckiej energetyki w związku z wzrostem zapotrzebowania krajowego na energię elektryczną w tempie ok. 8% rocznie oraz rządowymi programami poprawy produktywności i efektywności energetycznej. Szanse ekspansji na rynku tureckim widoczne są ponadto w obszarach poszukiwań złóż ropy naftowej, gazu ziemnego i łupkowego, górnictwie, sektorze obronnym (współpraca kooperacyjna w zakresie dostaw zespołów lub instalacji do zastosowań obronnych), produkcji żywności i napojów oraz opakowań i systemów pakowania, transporcie i logistyce.

 

Proponujemy polskim firmom projektującym i/lub produkującym kompletne, zautomatyzowane linie produkcji przemysłowej oraz innowacyjne urządzenia i wyposażenie dla zakładów przemysłowych możliwość zaprezentowania się na stoisku informacyjno-promocyjnym WPHI Ankara podczas w targów WIN World of Industry – Part II w Stambule w dniach 29.03.-1.04.2012 r., jedynej imprezy branży automatyki i technologii przemysłowych, w której WPHI Ankara będzie uczestniczyć w Turcji w br. Pragniemy również zaprosić do odwiedzenia targów oraz stoiska WPHI Ankara, gdzie udostępniona będzie polskim przedsiębiorcom możliwość przeprowadzenia rozmów z potencjalnymi kontrahentami czy kandydatami na dystrybutorów, importerów, itp. Wizytacja targów stanowić może sposobność do rozeznania lokalnego rynku i konkurencji.

 

Zwracamy się również z uprzejmą prośbą o przesyłanie na adres pocztowy WPHI Ankara (dostępny ze strony o adresie www.ankara.trade.gov.pl) materiałów promocyjno-reklamowych, prezentujących produkty i usługi lub proponowany zakres współpracy. Dodatkowo, firmom polskim zainteresowanym ekspansją na rynek Turcji, proponujemy opcję  zaprezentowania oferty na naszej stronie internetowej WPHI Ankara – w odsłonie  w j. angielskim i tureckim (tłumaczenie na j. turecki informacji ogólnej o firmie o obj. ok. 1 – 1,5 str. A4 wykonamy we własnym zakresie, foldery produktowe zaprezentujemy jako załączniki w j. ang.), prosimy o dosłanie w oddzielnym pliku kilku zdjęć (ewent. loga firmy) do zilustrowania materiału, wraz z autoryzacją dla WPHI Ankara do ich wykorzystania.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.