KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Targi SILESIA BAZAAR 2017 – Zapraszamy do udziału
2017-04-27

Serdecznie zapraszamy Państwa do wspólnego udziałuw Targach SILESIA BAZAAR w dniu 28 maja 2017 r., w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
 
UZASADNIENIE:
 
Zgodnie z zapisami Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 konieczne jest zapewnienie narzędzi mających na celu aktywizację wewnętrznej i zewnętrznej promocji regionu. Udział w targach SILESIA BAZAAR jest realizacją Działania 1.1.3. Promocja branż kluczowych. Przedmiotowe targi są narzędziem, które zapewnia promocję regionu z wykorzystaniem jednej z branż kluczowych województwa łódzkiego, tj. Nowoczesny Przemysł Włókienniczy i Mody
(w tym wzornictwo). Ponadto realizacja niniejszego działania wpisywać się będzie w cel operacyjny Polityki Sektorowej dotyczący podniesienia skuteczności działań promocyjnych dla branży NPWiM
w woj. łódzkim oraz w cel operacyjny Polityki Sektorowej dotyczący zwiększenia sprzedaży na rynkach krajowych. Targi SILESIA BAZAAR wspierają kreatywnych projektantów, dizajnerów
i artystów; skupiają dorobek polskich niezależnych marek.
 
KOSZTY UDZIAŁU W TARGACH:
 
Koszt uczestnictwa w tym: wynajem powierzchni, wyposażenie stoiska oraz promocję pokrywa Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Firmy zainteresowane udziałem na wspólnym stoisku Województwa Łódzkiego są zobowiązane do pokrycia własnych kosztów podróży i kosztów transportu.
 
ZGŁOSZENIA:
Firmy zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 4.05.2017 r., godz. 12:00.
Liczba miejsc ograniczona.

Formularz zgłoszeniowy https://goo.gl/forms/TEUkIcwv7itaZXTm1

KONTAKT
Departament ds. Przedsiębiorczości
Katarzyna Grzybowska
katarzyna.grzybowska@lodzkie.pl
tel. 42/ 291 98 47, fax. 42/ 291 98 41. 
 
Projekt finansowany z budżetu województwa łódzkiego w ramach zadania: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w regionie.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.