KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Top 5 pracodawców miasta Łodzi – zaproszenie do udziału w plebiscycie
2017-08-17

Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska zaprasza firmy z Łodzi do udziału w pierwszej edycji konkursu TOP 5 Pracodawców Miasta Łodzi, organizowanego w ramach II Łódzkich Regionalnych Targów Pracy i Rozwoju Osobistego.

 

Celem konkursu TOP 5 Pracodawców Miasta Łodzi jest promowanie przedsiębiorstw, które wyróżniają się stosowaniem dobrych praktyk w zarządzaniu zasobami ludzkimi, kierują się zasadami etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu oraz przykładają dużą wagę do rozwoju kadr i jak najlepszych warunków zatrudnienia.

 

Wyróżnienie TOP 5 Pracodawca Miasta Łodzi będzie doskonałą wskazówką dla osób poszukujących pracy, gwarancją rzetelności przedsiębiorstwa dla osób szukających zatrudnienia i magnesem przyciągającym najlepsze kadry.

 

Konkurs kierowany jest  do firm posiadających swoją siedzibę lub działających na terenie miasta Łodzi.

 

Przy ocenie zgłoszonych do konkursu przedsiębiorstw pod uwagę będą brane:

– warunki pracy i wsparcie socjalne pracowników;

– działania charytatywne firmy;

– rozwój zawodowy pracowników;

– nagrody i wyróżnienia zdobyte przez firmę.

 

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 27 września br. podczas II Łódzkich Regionalnych Targów Pracy i Rozwoju Osobistego.

 

Szczegóły konkursu na www.uml.lodz.pl oraz na www.lodzkietargipracy.pl  

 

——————

 

Łódzkie Regionalne Targi Pracy i Rozwoju Osobistego to odpowiedź na dynamicznie zmieniający się rynek pracy oraz rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w danych branżach.

Celem wydarzenia jest zaprezentowanie mieszkańcom Łodzi i regionu kompleksowej oferty pracy dostępnej na lokalnym rynku.

 

Łódzkie Regionalne Targi Pracy i Rozwoju Osobistego to wydarzenie rekrutacyjne skierowane do osób bezrobotnych, jak również do czynnych zawodowo Łodzian, którzy chcą zmienić pracę lub podnieść swoje kwalifikacje.

 

Targi odbędą się w dniach 27-28 września br. w Hali Expo-Łódź przy al. Politechniki 4. Wstęp na targi jest bezpłatny.

 

Więcej informacji dostępnych na stronie www.lodzkietargipracy.pl

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.