KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Ukazał się 7 numer newsletter Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Zapraszamy do lektury.
2010-06-14

 
Aktualizacja harmonogramu konkursów na 2010 rok
Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 872/10 z dnia 8 czerwca 2010 r.  zaktualizował  harmonogram konkursów zaplanowanych do końca 2010 roku w ramach III Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Zmiana dotyczy przesunięcia terminu naboru wniosków o dofinansowanie na promocję marek i produktów regionalnych. Zgodnie z nowym harmonogramem konkurs zostanie ogłoszony 21 września 2010 roku.
Aktualny harmonogram konkursów (do pobrania).
________________________________________

Maj bogaty w spotkania dla beneficjentów
W maju br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zorganizowało trzy spotkania informacyjno-szkoleniowe przeznaczone zarówno dla przedsiębiorców zainteresowanych konkursami prowadzonymi przez naszą jednostkę, jak i dla beneficjentów będących na etapie rozliczania projektów dofinansowanych w ramach III Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
czytaj więcej
________________________________________

Informacja o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie
Informujemy, że w dniu 31 maja 2010 r. został zakończony nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.03.02.00-9/10 dla Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw w ramach Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. W terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie projektu dotyczącego transportu multimodalnego.
________________________________________

Zakończenie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu RPLD.03.02.00-8/10
W związku z zakończeniem w dniu 27 maja 2010 r. oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr RPLD.03.02.00-8/10 dotyczącego projektów polegających na udziale lub organizacji udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą, ogłoszonego w ramach Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
czytaj więcej
________________________________________

„W chmurach ale z głową”
21 maja br. beneficjent III Osi priorytetowej RPO WŁ – firma Bartolini Air zorganizowała konferencję prasową dotyczącą projektu, który zrealizowała przy wsparciu środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. W trakcie konferencji zaprezentowała drugi na świecie, a jedyny w Polsce samolot Tecnam P2006T, który niedawno dołączył do floty szkoleniowej ośrodka. Bartolini Air złożyło wniosek o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na pierwszy konkurs ogłoszony przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w 2008 roku dla Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw na bezpośrednie wsparcie inwestycyjne.
czytaj więcej
________________________________________

Przedłużenie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLD.03.02.00-7/10
Zgodnie z § 14 ust. 2 Regulaminu konkursu nr RPLD.03.02.00-7/10 ogłoszonego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw RPO WŁ na lata 2007-2013 przyjętego Uchwałą Nr 113/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 26 stycznia 2010 r. termin oceny formalnej z powodu dużej ilości złożonych wniosków o dofinansowanie oraz związanych z nimi uzupełnień i wyjaśnień, został wydłużony przez Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy do dnia 30 czerwca 2010 r.
czytaj więcej
________________________________________

Konkurs na wsparcie prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach
Informujemy, że w dniu 11 maja 2010 roku rozpoczął się konkurs dla Działania III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach w ramach III Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Wsparcie przewidziane jest dla projektów polegających  na zakupie i wdrożeniu wyników prac badawczo – rozwojowych oraz przeprowadzeniu, wdrożeniu projektów celowych obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne.
czytaj więcej
________________________________________

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.