KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Umowa o współpracy Uniwersytetu Łódzkiego i Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
2012-01-23

W dniu dzisiejszym Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. Włodzimierz Nykiel i prezes Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Przemysław Andrzejak podpisali – w obecności Marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia i dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŁ  prof. Agnieszki Liszewskiej – umowę o współpracy. Porozumienie przewiduje organizację staży studentów wydziału  prawa – w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego i w firmach współpracujących z Agencją – jak i powstawanie prac magisterskich i doktorskich pod konkretne zlecenia przedsiębiorstw.

Zadowolenie z powstania kolejnego łącznika między nauką i biznesem wyraził marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień, inicjator porozumienia. Marszałek poinformował również, że ŁARR zaangażowany jest w tworzenie strategii rozwoju zbiornika Jeziorsko, zapraszając naukowców i studentów Uniwersytetu Łódzkiego do współudziału w opracowywaniu zagadnień dotyczących m.in. turystyki czy ochrony środowiska.

Fotorelacja:

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.