KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Unia hojna dla firm również z Kutna
2009-09-21

Szczotki z surowców wtórnych, suplementy diety, biopaliwa nowej generacji, pieczywo o przedłużonej trwałości – wszystko oparte na innowacyjnych technologiach. Firmy z województwa łódzkiego dostały na nie łącznie ponad 220 mln zł unijnych dotacji. Kolejne, w tym z Kutna i okolic, mają szansę na zdobycie dużych pieniędzy.
Dotacje w jednym tylko konkursie otrzymało 17 firm różnych branż. Najniższa wyniosła 5,5 mln zł, najwyższa ponad 40 mln. Zastrzyk unijnej gotówki to dla przedsiębiorstw w regionie nie tylko szansa na przetrwanie kryzysu, ale przede wszystkim na rozwój, a tym samym zwiększenie konkurencyjności na rynku – mówi Krzysztof Kałużny z Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która przyjmuje i weryfikuje wnioski.
Unijne dotacje na inwestycje o tzw. wysokim potencjale innowacyjnym są przyznawane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na zakup lub wdrożenie nowoczesnych technologii, stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata. Mogą się o nie ubiegać przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, bez względu na branżę. Nie trzeba być gigantem na rynku, aby zdobyć pieniądze z UE. Przeciwnie: najbliższy, ostatnim w tym roku, konkurs jest przeznaczony tylko dla małych i średnich przedsiębiorstw. Mają o co walczyć, bo mogą dostać od 2,4 do 42 mln zł. Wnioski będą przyjmowane od 28 września do 30 października – dodaje Krzysztof Kałużny z ŁARR.
W ramach tego samego programu jest szansa na dotacje w trzech innych konkursach. Od 14 września do 10 października właściciele małych i średnich firm, które stawiają pierwsze kroki w eksporcie, mogą składać wnioski w konkursie „Paszport do eksportu”. Do podziału wśród zwycięzców jest 65 mln zł. Na e-usługi mikro-, i małych firm, działających do roku, przeznaczone są fundusze w konkursie „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” (składanie wniosków od 26 października ). Od 5 do 23 października będą natomiast przyjmowane wnioski w konkursie „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, w którym firmy mogą dostać od 20 tys. do 2 mln zł dotacji.
Bliższe informacje o konkursach można uzyskać w punktach konsultacyjnych Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego (w Kutnie mieści się on przy ul. Wyszyńskiego 11, tel. 024 3557450). W ramach „Miesiąca antykryzysowego”, który ŁARR organizuje w październiku, specjaliści z agencji będą dodatkowo udzielać przedsiębiorcom bezpłatnych porad dotyczących nie tylko unijnych dotacji, ale też możliwości uzyskania tanich kredytów i poręczeń kredytowych, umożliwiających przetrwanie w kryzysie.

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.