KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Unia wspiera przedsiębiorców w Łodzi
2010-03-26

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego zakończyła nabór do dwóch projektów – „Wirtualny biznes” i „Spełniona w biznesie”. W ramach konkursów wpłynęło wiele wniosków. Wsparcie otrzyma 80 osób. Każdy ze zwycięzców dostanie po 40 tys. zł na rozwój własnej działalności.

-Wpłynęło wiele ciekawych pomysłów na biznesy, a to będzie ważnym, choć nie jedynym kryterium oceny – mówi Błażej Moder, prezes ŁARR. -Formularze zgłoszeniowe zostaną teraz ocenione pod względem formalnym, a następnie merytorycznym. Uczestnicy każdego z konkursów, którzy otrzymają największą liczbę punktów, zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne – one ostatecznie zdecydują o tym, kto otrzyma wsparcie na własny biznes. Wyniki będą znane w kwietniu – dodaje Błażej Moder.

Poza jednorazowym wsparciem na wydatki związane z założeniem firmy oraz tzw. wsparciem pomostowym (1,1 tys. zł przez 6-12 miesięcy), zagwarantowane jest także indywidualne doradztwo ekspertów ŁARR oraz różnego rodzaju szkolenia. Oferowana pomoc będzie dotyczyła praktycznych zagadnień związanych z zakładaniem i prowadzeniem firmy. Ponadto beneficjenci pomocy będą mogli uzyskać wiedzę na temat psychologii w biznesie. Poruszona tematyka obejmie m.in. aspekty komunikacji, asertywności, negocjacji i autoprezentacji.

Na wsparcie nowych biznesów Agencja przeznaczy ponad 5,5 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Tegoroczny nabór przeznaczony był dla osób z miejscowości liczących poniżej 25 tys. mieszkańców oraz terenów wiejskich. W „Wirtualnym biznesie” mogły wziąć udział osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, które chcą założyć e-biznes. Konkurs „Spełniona w biznesie” był natomiast skierowany do kobiet w wieku powyżej 45 lat, mieszkających w ośmiu powiatach regionu.

-Małe miejscowości i tereny wiejskie zostały, jak wiadomo, w największym stopniu dotknięte bezrobociem i innymi skutkami kryzysu gospodarczego, dlatego właśnie ich mieszkańcom chcemy pomóc w zakładaniu firm – mówi Błażej Moder.

Wyżej wymienione projekty są kolejnymi inicjatywami Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, wspierającymi mieszkańców województwa w zakładaniu działalności gospodarczej. W poprzednim roku, dzięki trzem unijnym konkursom ŁARR, w Łodzi i regionie powstały 63 firmy, m.in. szkoła jazdy dla kobiet, kilka sklepów internetowych i studio dubbingowe.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.