KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Unieważnienie zapytania ofertowego na wykonanie usługi cateringowej w związku z realizacją IX edycji konkursu „Młodzi w Łodzi”.
2017-04-06

Unieważnienie zapytania ofertowego na wykonanie usługi cateringowej w związku z realizacją IX edycji konkursu
„Młodzi w Łodzi”. Zamawiający informuje, że w toku postępowania złożona została jedna oferta. Jednakże, związku z tym, że cena oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.