KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Unieważnienie zapytania ofertowego Nr 2/GU/2014
2014-03-20

Niniejszym unieważniamy zapytanie ofertowe z dnia 12 marca 2014 r. nr 2/GU/2014  na bezgotówkowy zakup paliwa płynnego dla pojazdów służbowych Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Zamawiający informuje, iż do dnia składania ofert tj. 19.03.2014 r. nie wpłynęła żadna oferta.

 

do pobrania:

Unieważnienie zapytania ofertowego

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.