KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Unijne dotacje dla przedsiębiorstw – relacja ze spotkania
2010-01-04

8 grudnia 2009r. w Instytucie Europejskim w Łodzi odbyło się spotkanie informacyjne na temat funduszy unijnych dla przedsiębiorstw, które będą dostępne w roku 2010. Spotkanie współorganizowali Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Urząd Marszałkowski w Łodzi.

W spotkaniu udział wzięło ponad 150 przedstawicieli przedsiębiorstw. Uczestnicy wysłuchali prezentacji na temat podstawowych źródeł dofinansowania, przewidzianych na rok 2010. Na początek przedstawiony został projekt „Gildia Aniołów Biznesu”, realizowany przez ŁARR S.A. dzięki dofinansowaniu z programu Innowacyjna Gospodarka działanie 3.3. Gildia Aniołów Biznesu ma być platformą kojarzącą twórców innowacyjnych firm/pomysłów z inwestorami. W dalszej części spotkania zaprezentowano znane już przedsiębiorcom działania programu Innowacyjna Gospodarka, obejmujące dotacje na: realizację innowacyjnych inwestycji w działaniu 4.4, inwestycje związane z B+R w działaniu 4.2, projekty badawcze i wdrożenie ich wyników w działaniu 1.4-4.1, działalność eksportową w działaniu 6.1, prowadzenie biznesu elektronicznego w działaniu 8.1 i 8.2. Po krótkiej przerwie przyszedł czas na prezentację Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Łódzkiego, w ramach którego przedsiębiorcy korzystać mogą zarówno z dofinansowań z osi priorytetowej „Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość”, jak i z szeregu innych działań w pozostałych osiach priorytetowych. Największym zainteresowaniem uczestników cieszyło się działanie III.2, przeznaczone na podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym również na dotacje inwestycyjne.

W trakcie spotkania przedsiębiorcy chętnie korzystali z możliwości skonfrontowania swoich pomysłów w bezpośrednich konsultacjach z ekspertami instytucji udzielających dotacji.
Organizatorzy serdecznie dziękują przedsiębiorcom z regionu łódzkiego za duże zainteresowanie spotkaniem i aktywny udział.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.