KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Usługa przygotowania wniosków o dofinansowanie – III.2 i III.6 RPO WŁ
2011-06-06

Informujemy, że Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA w ramach realizacji usług doradczych dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego oferuje odpłatną usługę przygotowania wniosków o dofinansowanie dla zbliżających się naborów w Działaniach III.2 i III.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Nabór wniosków w Działaniu III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw – bezpośrednie wsparcie inwestycyjne rozpocznie się 20 czerwca i potrwa do 27 lipca 2011. Mogą w nim startować małe i średnie firmy; przedmiotem konkursu jest dofinansowanie bezpośrednich inwestycjach rozumianych jako projekty inwestycyjne dotyczące wprowadzania nowych, dodatkowych produktów lub zasadniczej zmiany dotychczasowego procesu produkcyjnego (a więc przede wszystkim zakup nowych środków trwałych o wysokim poziomie zaawansowania technicznego). Maksymalna kwota dofinansowania wynosić będzie prawdopodobnie 1,5 mln zł, a intensywność wsparcia – do 70% kosztów kwalifikowanych.

Działanie III.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw nakierowane jest na realizację zbliżonych inwestycji, lecz o mniejszym zakresie(do kilkuset tysięcy zł). Beneficjentem mogą być wyłącznie firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników. Planowany termin naboru 27.06-29.08.2011

Szczegółowe informacje dostępne będą po ogłoszeniu przez organizatora naboru (Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, jednostka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego) dokumentacji konkursowych, co nastąpi w dniu ogłoszenia naboru, a zatem odpowiednio 20 i 27 czerwca.

Szczegółowe informacje, a także warunki finansowe świadczenia usługi uzyskać można e-mailowo, wypełniając formularz „Zapytaj eksperta”, dostępny na stronie ŁARR SA pod adresem http://www.larr.lodz.pl/formularz.php

Zapraszamy do współpracy!

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.