KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ
Usługi doradcze komercyjne

Usługi doradcze świadczone dla osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą jak i funkcjonujących przedsiębiorstw na zasadach komercyjnych – w pełni odpłatnie, obejmują pomoc przy opracowaniu dokumentacji niezbędnej w zakresie ubiegania się o finansowanie zewnętrzne w formie dotacji lub pożyczki.

 

  • Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy [PUP]. Doradztwo przy wypełnienie formularza rekrutacyjnego podczas ubiegania się o dotację z Powiatowych Urzędów Pracy. Przygotowanie dokumentów zgodnie z wymogami i zaleceniami właściwego Powiatowego Urzędu Pracy.

 

  • Formularz rekrutacyjny. Doradztwo oraz wypełnienie formularza rekrutacyjnego do projektów na otwarcie działalności gospodarczej, sprawdzenie samodzielnie przygotowanego przez Wnioskodawcę formularza rekrutacyjnego w projektach na otwarcie działalności gospodarczych, pod kątem formalnym oraz merytorycznym.

 

  • Biznesplan. Opracowanie biznesplanu. Oferta skierowana jest do uczestników projektów na otwarcie działalności gospodarczych, ubiegających się o dotacje inwestycyjną lub pożyczkę. Przygotowany zostanie wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości  i wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego. Sprawdzenie samodzielnie przygotowanego przez uczestnika biznesplanu  w ramach projektu na otwarcie działalności gospodarczej, pod kątem formalnym i merytorycznym.

 

  • Wnioski o dofinansowanie, biznesplany, ekonomiczne plany operacyjne. Sprawdzenie pod względem merytorycznym samodzielnie przygotowanego przez Wnioskodawcę  Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego.

 

  • Studium wykonalności Studium Wykonalności projektu jest każdorazowo dostosowywane do specyfiki odpowiedniego programu operacyjnego oraz wytycznych Instytucji Wdrażającej/Zarządzającej, określających formy oraz zawartości studium wykonalności projektów inwestycyjnych.

 

  • Wniosek o Pożyczkę w ramach Inicjatywy Jeremie. Przygotowanie wniosku o udzielenie pożyczki wraz z niezbędnymi załącznikami.

 

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.