KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
V Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2012 – podsumowanie
2012-11-09

Ponad 1,5 tysiąca przedstawicieli biznesu, nauki i samorządów spotkało się 7 listopada 2012 r. w hotelu Andel’s Łódź  na V Europejskim Forum Gospodarczym – Łódzkie 2012. Dwudniowe Forum zorganizował Samorząd Województwa Łódzkiego. Tegoroczne Forum odbywało  się pod hasłem „W drodze do innowacyjnej gospodarki regionów – rozwój, konkurencja, współpraca”.

Wykład inauguracyjny Forum wygłosił Sławomir Lachowski, łodzianin, twórca mBanku i MultiBanku. Poświęcił go znaczeniu etyki w biznesie i konsekwencjach, jakie niesie absolutne podporządkowanie biznesu zasadzie maksymalizacji zysku.

Pierwszego dnia Forum odbyły się trzy sesje plenarne: Innowacyjne sektory gospodarki kluczem do nowoczesnych strategii samorządowych, Współpraca w nowych warunkach konkurencyjności, Innowacyjny przemysł włókienniczy i przemysł mody. Sesjom towarzyszyły liczne seminaria, konferencje branżowe i warsztaty. Przemysław Andrzejak, prezes Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., mówił: – Biznes i administracja publiczna to dwa światy. To Wenus i Mars, a my staramy się te światy łączyć.

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podczas forum podpisała porozumienie z bankiem PKO BP S.A. W ramach porozumienia ŁARR S.A. będzie poręczała przedsiębiorcom nieposiadającym wystarczającego zabezpieczenia kredyty udzielane przez Bank PKO BP S.A.

– My, jako ŁARR, będziemy gwarantem do kredytu zaciąganego przez przedsiębiorstwa. Ważna informacja to możliwość poręczania zarówno kredytów inwestycyjnych jak i obrotowych –  to ważny element rozwoju biznesu – mówił Przemysław Andrzejak – Prezes Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Drugi dzień Forum rozpoczęło się Międzynarodowym Sympozjum Biznesowym zorganizowanym przez Łódzką Agencje Rozwoju Regionalnego S.A. przy współudziale Allaince Francaise i Sharda Group. Podczas paneli dyskusyjnych Michał Kobosko pytał reprezentantów międzynarodowych firm inwestujących w Polsce m.in. o to jakie czynniki najbardziej zachęcają do inwestowania, czego oczekują od polskich władz i administracji, by poprawić warunki funkcjonowania firm zagranicznych, jakie regiony w Polsce są dla nich najbardziej atrakcyjne.

Wśród panelistów znaleźli się m.in. Krzysztof Turowski- Radca WPHI,  Stefan Bekir Assanowicz Prezes Polsko- Hiszpańskiej Izby Gospodarczej, Amit Lath Prezes Sharda Group, Waldemar Olbryk Prezes Skanska, Michael Kiviatkowski Prezes firmy Mazars, Joanna Bensz Board Member z firmy PM Group.

W tym dniu goście mogli również odwiedzić salony branżowe: Innowacyjne włókiennictwo i przemysł mody, Rolnictwo ekologiczne i przetwórstwo rolno-spożywcze, Energetyka i odnawialne źródła energii, Bio- i nanotechnologie, infrastruktura i transport, IT/ICT.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.