KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Warsztaty z zakresu sporządzania wniosków o płatność – najczęściej popełniane błędy
2013-09-06

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie łódzkim będący częścią ogólnopolskiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w warsztatach z zakresu sporządzania wniosków o płatność – najczęściej popełniane błędy. Spotkanie poprowadzą pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnego Ośrodka EFS w Łodzi.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: 

http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/aktualnosci-mrr-ogolne/16082013_warsztaty_z_zakresu_sporzadzania_wniosku_o_platnosc

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.