KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Więcej pieniędzy dla łódzkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców
2012-07-06

22 czerwca 2012r. w Łodzi w siedzibie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał dwie umowy w ramach Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego, na łączną kwotę 20 mln zł. Umowy zawarte zostały z IKB Leasing Polska Sp. z o.o. oraz z ŁARR S.A. na kwotę 10 mln zł w ramach konkursu 1.2/2011/ŁRFP na produkt Reporęczenie.

W uroczystym podpisaniu umowy udział wzięła Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Dorota Ryl, Z-ca Dyrektora Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej Banku Gospodarstwa Krajowego Wojciech Marcinkiewicz oraz Prezes Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Przemysław Andrzejak i Wiceprezes Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Andrzej Budzyński .

W ramach podpisanych umów pośrednicy finansowi udzielać będą łódzkim przedsiębiorcom wsparcia finansowego ze środków unijnej Inicjatywy JEREMIE w postaci pożyczek (IKB Leasing Polska Sp. Z o.o.) oraz poręczeń (ŁARR S.A.).

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w kwietniu ubiegłego roku jako pierwsza na terenie  województwa łódzkiego przystąpiła do realizacji Inicjatywy JEREMIE, również jako pierwsza w skali kraju w ramach projektu JEREMIE udzielać będzie przedsiębiorcom zarówno pożyczek jak i poręczeń. Do tej pory ŁARR S.A. podpisała trzy umowy na łączną kwotę 70 mln zł, dzięki którym łódzkie mikro, małe i średnie firmy otrzymają wsparcie w postaci niskooprocentowanych pożyczek. Podpisanie czwartej umowy (22 czerwca br.) w ramach inicjatywy JEREMIE pomiędzy Menadżerem Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego – BGK a Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. na kwotę 10 mln zł pozwoli na uruchomienie akcji poręczeniowej.

Instrumenty zwrotne w ramach inicjatywy JEREMIE cieszą się wśród przedsiębiorców coraz większym zainteresowaniem. W samym regionie łódzkim z tego rodzaju wsparcia skorzystało ponad 200 przedsiębiorców, z czego prawie 70% w ramach pomocy oferowanej przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.