KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Wojewódzkie Centrum Przedsiębiorczości – nowa siedziba ŁARR S.A.
2015-03-13

Łódź końca XIX wieku i początków wieku XX była miastem tolerancji, różnych kultur i narodów, które żyły obok siebie w symbiozie i współpracowały przyczyniając się do prężnego rozwoju przemysłu w regionie. Adres ul. Narutowicza 34 w Łodzi na stałe wpisał się do historii Łodzi fabrykanckiej jako miejsce tętniące życiem, w którym rozwija się przemysł.

 

 

Wchodząc na teren obiektu odkryjemy dziedzictwo  fabrykanckiego miasta w nowej odsłonie dla biznesu. Narutowicza 34 to adres magiczny. W podwórzu po lewej stronie zobaczymy przepiękną niewielką willę zbudowaną w XIX wieku przez przemysłowców Kaisera i Silberberga. Za nią typową łódzką fabrykę, w której przemysłowcy ci prowadzili mechaniczną tkalnię. W 1925 roku nieruchomość kupił od nich Abram Ostrowski – drukarz i introligator. Prowadził tam potem drukarnię w której produkowano pocztówki, oraz skład papieru. Na przestrzeni lat budynki przy ul. Narutowicza 34 popadły w zapomnienie. Dziś, dzięki Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  zabytkowe budynki odzyskały dawny blask.  Powstałe w nich Wojewódzkie Centrum Przedsiębiorczości to jedyne takie miejsce w Polsce skupiające najważniejsze Instytucje Otoczenia Biznesu

 

Celem Wojewódzkiego Centrum Przedsiębiorczości jest stworzenie enklawy dla integracji środowisk zarówno łódzkich biznesmenów jak również osób z różnych grup i płaszczyzn społecznych, które mają jeden wspólny cel, jakim jest rozwój regionu łódzkiego. Na terenie
ul. Narutowicza 34 swoje siedziby będzie miało 15 organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w regionie, co czyni to miejsce, jedynym takim w Polsce.

 

W skład Wojewódzkiego Centrum Przedsiębiorczości wchodzą:

 

1)      Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 

2)      Konsulat Honorowy Mołdawii

 

3)      Łódzki Inkubator Przedsiębiorczości

 

4)      Klaster Nowych Technologii – Gamedev

 

5)      Łódzka Izba Przemysłowo Handlowa

 

6)      Business Centre Club – Loża Łódzka

7)      Klub 500

 

8)      Regionalny Związek Pracodawców Ziemii Łódzkiej Lewiatan

9)  Business Link

 

10)  SKB Radomsko

 

11)  SKB Radomsko

 

12)  NoBo Hotel

 

 

 

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.