KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Wsparcie dla przedsiębiorców z sektora MŚP – 100 000 zł na wdrożenie CSR
2015-12-14

Nawet 100 000,00 złotych mogą otrzymać mikro, mali i średni przedsiębiorcy na realizację projektów polegających na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Przez społeczną odpowiedzialność biznesu rozumie się podejmowanie przez przedsiębiorcę rozwiązań, bezpośrednio związanych z prowadzoną przez niego działalnością, uwzględniających aspekty społeczne i środowiskowe. Wsparcie na wdrożenie CSR stanowi pomoc de minimis. Instytucją ogłaszającą konkurs jest Polska AgencjaRozwoju Przedsiębiorczości.

 

Wnioski o udzielenie wsparcia można składać od 11.01.2016 r. do 08.02.2016 r. do godz. 16:30.

 

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem
https://csr.parp.gov.pl/index/index/2268

 

 

W razie Państwa zainteresowania pomocą w zakresie pozyskania dotacji prosimy o kontakt z p. Moniką Więckowską tel. 724-544-020 lub p. Bartłomiejem Walczakiem tel. 600-589-895, 42 208 92 78.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.