KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Wsparcie pomostowe przedłużone „Młodzi w biznesie”
2013-12-18

WAŻNE ! Konieczne jest dostarczenie wraz z wnioskiem o wsparcie pomostowe przedłużone kserokopii:

 

  1. Książki przychodów i rozchodów
  2. Ewidencji środków trwałych

 

WYJAŚNIENIE!

 

Załącznik w postaci PIT-a na koniec czwartego miesiąca – dostarczamy ksero PIT jeśli był składany do Urzędu Skarbowego, jeśli nie dostarczamy oświadczenie, iż PIT nie był składany.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.