KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Wsparcie pomostowe przedłużone w projekcie „Złota 30tka”
2014-07-18

Informujemy, że Wnioski o wsparcie pomostowe przedłużone należy składać po czwartym miesiącu od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wnioski przyjmowane będą w dwóch terminach:

– I termin do 18 sierpnia 2014 roku  – dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą do 14 kwietnia 2014 roku (po czwartym miesiącu działalności firmy),

– II termin do 15 września 2014 roku dla osób rozpoczynających działalność po 14 kwietnia 2014 roku (po czwartym miesiącu działalności firmy).

 

Dla pierwszej grupy przeznaczonych jest siedem wsparć pomostowych przedłużonych, dla drugiej grupy przeznaczone są trzy wsparcia pomostowe przedłużone. W przypadku niewykorzystania wsparć przez którąkolwiek z grup możliwe jest przesunięcie środków na uczestników kwalifikujących się do uzyskania wsparcia z innej grupy.

 

Dofinansowanie uzyskują wnioski, które otrzymały minimum 5 pkt. na podstawie Karty Oceny Wniosku.

 

Dla równości szans przy ubieganiu się o wsparcie pomostowe przedłużone Karta Oceny Wniosku dostępna będzie do wglądu po złożeniu wniosków przez wszystkich zainteresowanych po 15 września 2014 roku.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin KOW wsparcie przedłużone pomostowe4_Uproszczony Bilans

 2_Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego przedłużonego

3_Rachunek Zysków i Strat

4_Uproszczony Bilans

5_Szacunkowe zestawienie wydatkow 

 

 

Umowa dotycząca wsparcia pomostowego przedłużonego, podobnie jak wcześniejsze, będzie zabezpieczona wekslem in blanco wraz z deklaracją do weksla

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.