KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
2011-11-08

Dnia 09.11.11.r. o godzinie 12:50 hotel Andels ul. Ogrodowa 17  Łódź, sala Kaszmir 3, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska zaprasza na podpisanie listu intencyjnego dotyczącego intensyfikacji wdrażania instrumentów finansowych w zakresie ochrony środowiska, jako elementu rozwoju przedsiębiorczości w regionie.

 

Sygnatariusze  listu intencyjnego deklarują chęć współpracy angażując niezbędne środki oraz instrumenty w dziedzinach niżej wymienionych:

 

– wspólne inicjowanie działań na rzecz rozwoju regionalnego ,

– wymiana doświadczeń w dziedzinach ochrony środowiska, wsparcia dla sektora MŚP, funduszy 

  pożyczkowych i doręczeniowych,

– współpraca w zakresie wspólnej polityki informacyjnej dla beneficjentów każdej ze stron,

– udział w przedsięwzięciach promocyjno – gospodarczych tj. targach, konferencjach itd.,

– współpraca w zakresie wzajemnego partnerstwa i kreowania rozwoju regionalnego w

  dziedzinach:

– ochrony środowiska,

edukacji ekologicznej,

doradztwa dla beneficjentów,

wsparcia dla MSP,

polityki informacyjnej

 

 

Podpisanie listu odbędzie się w obecności Marszałka Województwa –  Pana Witolda Stępnia.

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.