KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEJ EDYCJI PROJEKTU „KOBIETA W BIZNESIE”.
2017-03-10

WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEJ EDYCJI PROJEKTU „KOBIETA W BIZNESIE”.

 

Przedstawiamy wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych do drugiej edycji projektu „Kobieta w biznesie”. Jednocześnie informujemy, iż od wyników procesu rekrutacji przysługuje prawo odwołania w terminie i trybie
określonym w Regulaminie Rekrutacji.

 

Lista rankingowa uzyskuje status ostatecznej dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań, jednak nie później niż 14 dni od daty ogłoszenia wstępnej listy rankingowej.

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO II EDYCJI PROJEKTU

LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO II EDYCJI PROJEKTU

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem projektu:

 tel.: 42 208 92 42 lub 42 208 93 11

e-mail:  kobietawbiznesie@larr.lodz.pl

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.