KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „Złota 30tka”
2013-12-12

Przedstawiamy wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu „Złota 30tka”. Informujemy jednocześnie, iż od wyników rekrutacji przysługuje prawo odwołania w terminie i trybie określonym w Regulaminie Komisji Kwalifikacyjnej.

Ostateczna lista rankingowa uzyskuje status ostatecznej dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań, jednak nie później niż 14 dni od daty ogłoszenia listy wstępnej.

 

do pobrania:

wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu Złota 30tka

lista osób niezakwalifikowanych do projektu Złota 30tka

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.