KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH Z GR. I DO OTRZYMANIA FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO PRZEDŁUŻONEGO W RAMACH PROJEKTU „ZŁOTA 30TKA”
2014-09-16

Uprzejmie informujemy, że w wyniku prac  Komisji Oceny Wniosków sporządzona została wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych z gr.I (uczestnicy projektu, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą od 1 maja 2014 do 14 kwietnia 2014r..) do uzyskania finansowego wsparcia pomostowego przedłużonego w ramach projektu „Złota 30tka”. Ponadto zawiadamiamy, iż od wyników oceny wniosków przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie i trybie określonym w Regulaminie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego.

 

Lista rankingowa uzyskuje status ostatecznej dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań.

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

Kinga Mrówczyńska tel. 042 664 37 61

e-mail k_mrowczynska@larr.lodz.pl

Edyta Ratajczyk tel. 042 291 78 93,

e-mail e_ratajczyk@larr.lodz.pl  

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.