KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Wstępna lista osób zakwalifikowanych z gr. II do otrzymania finansowego wsparcia pomostowego przedłużonego w ramach projektu „Młodzi w biznesie”
2014-02-10

Uprzejmie informujemy, że w wyniku prac  Komisji Oceny Wniosków sporządzona została wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych z gr.II (uczestnicy projektu, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą po 20 sierpnia 2013r.) do uzyskania finansowego wsparcia pomostowego przedłużonego w ramach projektu „Młodzi w biznesie”. Ponadto zawiadamiamy, iż od wyników oceny wniosków przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie i trybie określonym w Regulaminie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego.

 

Lista rankingowa uzyskuje status ostatecznej dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań.

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

– Daniel Król – (42) 291 78 94, d_krol@larr.lodz.pl

– Paulina Chmielewska – (42) 291 78 91, p_chmielewska@larr.lodz.pl

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.