KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Wybór oferty na świadczenie usług konsultanta
2010-12-20

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług „Konsultanta ds. inwestycji” w projekcie „Gildia Aniołów Biznesu”, wyborze najkorzystniejszej oferty. Dokument Zawiadomienia.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.