KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Wyczerpanie środków działania 4.4 POIG
2010-02-12

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że alokacja działania 4.4 na lata 2007 – 2013 została wyczerpana. W związku z tym kolejny nabór wniosków w ramach działania 4.4, którego ogłoszenie było planowane 1 czerwca 2010 r. zostanie ogłoszony w przypadku pozyskania dodatkowych środków na zwiększenie alokacji.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.