KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
WYCZERPUJE SIĘ PULA ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W RAMACH CZĘŚCI B LIMITU POŻYCZKOWEGO DO 312.000 ZŁ
2015-04-17

Informujemy, że w związku z dużą liczbą składanych wniosków pożyczkowych w ramach Części B Limitu – pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MSP) do kwoty 312.000 zł, w ramach których łączna wartość wnioskowanych środków przekracza wartość aktualnie dostępnego budżetu pożyczkowego, ŁARR S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od oceny wniosków, które wpłyną począwszy od 20.04.2015 r. Wnioski będą oceniane w kolejności złożenia kompletnego formularza aplikacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Umowy będą podpisywane kolejno z przedsiębiorcami, którzy spełnią wszystkie wymogi niezbędne do ich zawarcia (złożenie niezbędnych załączników i przedłożenie akceptowanego przez ŁARR S.A. zabezpieczenia pożyczki). ŁARR S.A. zastrzega sobie prawo odmowy podpisania umowy pożyczki, pomimo pozytywnej oceny wniosku. 

 

Jednocześnie informujemy, iż po wyczerpaniu Części B Limitu maksymalna kwota jednostkowej pożyczki zostanie ograniczona do kwoty 100.000 zł z przeznaczeniem wyłącznie dla mikro przedsiębiorców (Część A Limitu).

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.