KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Wydłużenie terminu naboru do Inkubatora
2015-03-26

Pragniemy poinformować, że termin naboru wniosków aplikacyjnych do Łódzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości zostaje wydłużony do dnia 01 kwietnia 2015r. Jednocześnie informujemy o planowanej zmianie Regulaminu w zakresie procedury oceny wniosków. Zmiana obejmowała będzie jedynie sposób dokonywania oceny kandydatów. Kryteria oceny pozostaną bez zmian. Nowy regulamin zostanie udostępniony najpóźniej w dniu 30 marca 2015r.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.