KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Wyjazd na forum „Innovation. Investments. Prospekt. Witebsk – Białoruś 19-20 marca”
2015-02-26

Zapraszamy do wzięcia udziału  w organizowanym wyjeździe na forum, podczas którego będzie możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych z przedsiębiorcami w Witebsku.

 

Zapewniamy bezpłatny transport i bilety na forum. Uczestnicy pokrywają jedynie koszt noclegu w wysokości.

 

Zgłoszenia przyjmuje p. Marta Pełka Kierownik Wydziału Międzynarodowego ŁARR S.A.

E-mail: m_pelka@larr.lodz.pl

 

 

Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne pod adresem:

http://marketvit.by/innovation-investments-prospect-2015

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.