KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Wyniki II etapu procesu rekrutacji w projekcie „Młodzi w biznesie”
2013-04-02

Z przyczyn niezależnych od Realizatora Projektu informujemy, iż  Wyniki II etapu procesu rekrutacji w projekcie „Młodzi w biznesie” opublikowane zostaną niezwłocznie po akceptacji przez WUP w Łodzi (Instytucja Wdrażająca) listy  uczestników wyłonionych w ramach rekrutacji do projektu „Młodzi w biznesie”

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.