KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Wyniki naboru firm do udziału w wyjeździe na międzynarodowe targi SIAL China w Szanghaju
2013-04-30

Informacja o wyborze firm biorących udział w wyjeździe na  międzynarodowe targi SIAL China w Szanghaju w dniach 4-10  maja 2013 r. organizowanego przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego SA w ramach projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne”, realizowanego w ra mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Łódzka Agencja  Rozwoju  Regionalnego SA w ramach projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na  światowe rynki zagraniczne”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007  –  2013, Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw – projekty dotyczące udziału lub organizacji udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą  –  informuje, że do udziału w wydarzeniu: wyjeździe na międzynarodowe targi SIAL China w Szanghaju w dniach 4 -10 maja 2013 r. zakwalifikowały się trzy firmy z terenu Województwa Łódzkiego, spełniające   niezbędne kryteria zawarte Regulaminie z dnia 04.04.2013 r.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.