KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Zagospodarowanie terenu wokół Zbiornika Sulejów i Doliny Środkowej Pilicy
2013-09-06

29 sierpnia 2013 roku w Domu Ludowym w Bukowcu nad Pilicą odbyło się spotkanie dotyczące możliwości zagospodarowania terenów skupionych wokół Zalewu Sulejowskiego oraz w Doliny Środkowej Pilicy.

Program spotkania obejmował prezentacje na temat możliwości nawiązania współpracy pomiędzy powiatami, gminami, a także organizacjami pozarządowymi skupionymi wokół Zbiornika Sulejowskiego oraz w Dolinie Środkowej Pilicy, celem przygotowania wspólnych projektów w nowym okresie programowania.

Spotkanie, w którym uczestniczyło ponad 50 przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, zainaugurował Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Pan Marcin Bugajski.

Prowadzone podczas spotkania rozmowy przyczyniły się do wymiany doświadczeń oraz wypracowania wspólnych celów rozwoju turystycznego Zbiornika Sulejowskiego i Doliny Środkowej Pilicy.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.