KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Zakończenie projektu „Kobieta – skuteczny lider i menedżer”
2013-12-19

18 grudnia 2013 r. w hotelu Ambasador Centrum w Łodzi, odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Kobieta – skuteczny lider i menedżer”, którego realizatorem była Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Realizacja projektu trwała od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. na terenie woj. łódzkiego, a w jego ramach przeprowadzone zostały szkolenia skierowane do kobiet zatrudnionych na stanowiskach menedżerskich, chcących z własnej inicjatywy, poza godzinami pracy, podwyższyć swoje kwalifikacje.

 

Konferencję otworzyła w imieniu Zarządu Województwa Łódzkiego Pani Wicemarszałek Dorota Ryl oraz Prezes Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A, Pan Przemysław Andrzejak. Podczas konferencji zaprezentowane zostały wyniki realizacji projektu. Głównym problemem, z jakim zmierzył się projekt jest utrudniona możliwość awansu kobiet na wyższe stanowisko kierownicze, wynikająca z nierówności szans na rynku pracy. Projekt umożliwił uczestniczkom rozwój osobisty oraz wzmocnienie tych kompetencji, które są niezbędne do skutecznego zarządzania firmą i współpracownikami, a przez to zwiększył ich szanse na awans. Dzięki objęciu wsparciem wyłącznie kobiet, projekt przyczyni się do realizacji działań pozytywnych w obszarze interwencji – niwelowanie różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami na stanowiskach kierowniczych. Wśród zaproszonych prelegentów była jedna z uczestniczek projektu, Pani Ewa Pawlak-Lewandowska, która podzieliła się  swoimi wrażeniami na temat ukończonego szkolenia oraz dalszymi planami zawodowymi. Następnie Pani Bożena Janowska (trener, coach ICC, psycholog) poprowadziła dyskusję na temat „Kobiecej męskości”, poruszając zagadnienia związane z kulturowymi wzorcami, stereotypami kobiecości i męskości, oraz ich konsekwencjami w życiu nie tylko zawodowym, ale i osobistym. Po krótkiej przerwie uczestniczki konferencji miały okazję wysłuchać wystąpienia Pani Karoliny Brzozowskiej, Niezależnej Dyrektor Sprzedaży Mary Kay. Pani Karolina opowiadała o kobiecości w biznesie oraz o tym jak podkreślać urodę i dbać o swój wizerunek.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji za liczne przybycie i mamy nadzieję, że działania podjęte w ramach projektu, w sposób pozytywny wpłyną na rozwój zawodowy Pań w nim uczestniczących.

 

[custom_gallery]

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.