KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Zalecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące OOŚ
2009-12-02

Przedstawiamy Państwu obowiązujące zalecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące procedur związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć na środowisko (OOŚ) dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków UE z prośbą o ich stosowanie.

Zalecenia te dotyczą:

1) wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ w związku z interpretacją przez KE pojęcia „zezwolenia na inwestycję” – zalecenia te zostały opracowane w oparciu o pismo Komisji Europejskiej z dnia 20 października 2009 r. i zostaną formalnie wprowadzone do Wytycznych MRR w sprawie OOŚ,

2) celów systemu kontroli procedur środowiskowych i wymogów w zakresie dokumentacji środowiskowej dla projektów – wprowadzenie przedmiotowych zaleceń ma na celu jednolite stosowanie Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (M.P. Nr 48, poz. 433).

Jednocześnie informujemy, iż zalecenia oraz pismo Komisji Europejskiej wymienione w pkt. 1) znajdują się na stronie internetowej www.mrr.gov.pl w zakładce Fundusze europejskie/Ocena oddziaływania na środowisko.

Dokumenty do pobrania:

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.