KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Zamknięcie naboru do Działania 6.1 PO IG
2010-03-09

Uprzejmie informujemy, że nabór wniosków w ramach I rundy aplikacyjnej w 2010 r. do Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 5 marca br. W ramach Działania wpłynęły łącznie 662 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 35 902 632,63 zł, w tym: 484 wnioski o dofinansowanie w ramach I Etapu na łączną kwotę 4 703 221,43 PLN oraz 178 wniosków o dofinansowanie w ramach II Etapu na łączną kwotę 31 199 411.20 PLN. Z czego w woj. łódzkim złożono 22 wnioski do Etapu I na łączną kwotę 215 920,00 oraz 10 do Etapu II na łączną kwotę 1 765 014,80.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.