KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Zamknięty nabór
2012-03-09

Uprzejmie informujemy,  że nabór wniosków na I konkurs w 2012 r. do Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 2 marca br. W ramach Działania wpłynęło 431 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania  214 476 267, 84 zł.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.