KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Zamknięty nabór do Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2010-10-22

Uprzejmie informujemy, że nabór wniosków w ramach III rundy aplikacyjnej w 2010 r. do Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 8 października br. W ramach Działania wpłynęło łącznie 1 010 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 60 173 373, 14 zł. W tym w woj. łódzkim wpłynęło do etapu I 25 wniosków na kwotę 244 755,20, do etapu II 2 488 310,00.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.