KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Zapraszamy do udziału w projekcie „ZARZĄDZAJ KOMPETENCJAMI – ZDOBĄDŹ PRZEWAGĘ”
2015-01-15

 

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w projekcie ZARZĄDZAJ KOMPETENCJAMI – ZDOBĄDŹ PRZEWAGĘ” którego organizatorami są Związek Pracodawców Prywatnych Ziemii Łódzkiej Lewiatan
i Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

 

 

Celem projektu jest umożliwienie rozwoju 45 firm sektora MŚP poprzez opracowanie i wdrożenie standardów zarządzania kompetencjami sił sprzedaży. Pozwoli to przedsiębiorstwom w efektywny sposób zarządzać rozwojem kadry działów handlowych a w rezultacie podniesienie jakość ich pracy. W ramach projektu każda z firm zostanie objęta następującymi działaniami:

 

 

 • Badanie i analiza potrzeb szkoleniowych a następnie zorganizowanie i zrealizowanie szkoleń podnoszących wiedzę i kompetencje pracowników. Po profesjonalnej analizie  kompetencji pracowników przeprowadzonej przez  ekspertów, zostaną przedstawione tematy szkoleniowe zgodne z   rzeczywistymi potrzebami pracowników, z jednoczesnym uwzględnieniem wpływu ich pracy na firmę. Tematy szkoleń mogą dotyczyć m.in.:
  • Zarządzania czasem handlowca,
  • Przygotowania ofert handlowych,
  • Umiejętności komunikacji,
  • Rekrutacji najlepszych pracowników,
  • Wykorzystania narzędzi HR
 • szkolenia zdalne z zakresu sprzedaży w formie e-learningu
 • Doradztwo prowadzące do wdrożenia w organizacji standaryzacji zarządzania kompetencjami sił sprzedaży w przedsiębiorstwach MŚP. Udostępnienie platforma klasy HRMS wspierająca opracowany system oceny kompetencji w celu efektywnego i wygodnego stosowania wypracowanych standardów
 • Stworzenie strategii zarządzania kompetencjami sił sprzedaży na kolejne lat w celu dostarczenia kompetencji i umiejętności niezbędnych do realizacji bieżących i przyszłych celów biznesowych organizacji, zwiększenia zdolności do tworzenia innowacji oraz projektowania i wdrażania długofalowych zmian rozwoju firmy.

 

Więcej informacji dotyczących uczestnictwa w projekcie znajdą Państwo na stronie:

 

 

http://kompetencje.eduportal.pl

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.