KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Zapraszamy do udziału w spotkaniu z cyklu: Biznesowe Porady
2014-04-04

Głównym celem spotkań jest wypracowanie formuły dialogu pomiędzy instytucjami oraz przedsiębiorcami. W szczególności zależy nam na dzieleniu się informacjami i wsparciu przez instytucje oraz kontynuacji dialogu środowisk nauki, przedsiębiorstw oraz samorządów wokół rozwijającego się systemu innowacji województwa łódzkiego. Profil wydarzenia będzie miał charakter panelu dyskusyjnego. Taka formuła spotkania pozwoli na zbliżenie środowiska biznesu i instytucji, które  z perspektywy przedsiębiorcy pełnią rolę kontrolującą aniżeli wspomagającą.

 

Wśród zaproszonych gości będą przedstawiciele następujących instytucji:

 

Ewa Florczyk – dyrektor Departamentu ds. Przedsiębiorczości,
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – „Inicjatywy gospodarcze województwa łódzkiego”

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 

Tomasz Fraszka – wojewódzki inspektor
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi

 

mgr inż. Włodzimierz Małecki – z-ca wojewódzkiego inspektora
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi

 

Spotkanie skierowane jest do firm z branży przetwórstwa rolno – spożywczego

 

 

Zapraszamy 9 kwietnia br., godz. 14.00, Starostwo Powiatowe w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, sala konferencyjna

Gospodarz: przewodniczący Podregionu Centralnego Edmund Kotecki, Starosta brzeziński

Organizator: Urząd Marszałkowski województwa Łódzkiego

 

Więcej informacji:

Agata Sarzała, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament ds. Przedsiębiorczości

agata.sarzala@lodzkie.pl, 42/ 291 97 58, fax./ 291 98 41

 

projekt _ZAPROSZENIE 3.04

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.